شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

آنالیزهای ایزوتوپی آب، گونه های محلول، کلر، بریلیم، سولفیدها، سولفات ها و کربنات ها

شرکت زمین ریزکاوان آمادگی خود را برای ارسال نمونه های آب، مواد آلی، سولفات و نیترات محلول، کانی های سولفاتی و سولفیدی و همچنین ترکیبات گازی (gaseous compounds) جهت اندازه گیری ایزوتوپ های هیدروژن (دوتریم و تریتیم)، اکسیژن، گوگرد، نیتروژن، کربن پایدار و رادیوکربن، استرانسیم و همچنین ایزوتوپ های غیرمتداول شامل کلر و بریلیم به آزمایشگاه ایزوتوپی محیطی دانشگاه واترلو در انتاریوی کانادا اعلام می دارد.

لیست خدمات ایزوتوپی و قیمت پکیج های آنالیزها به تفکیک نوع ایزوتوپ و ماده میزبان در ذیل آمده است.

توجه:
برای درخواست قیمت نهایی هر کدام از پکیج های آنالیز می توانید تقاضای خود را با ذکر نوع ایزوتوپ، ماده میزبان و تعداد نمونه ها برای ما ارسال نمایید.

No products in the cart.