شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

آنالیزهای مولتی المنت (Multi-element Analysis) در داخل کشور

شرکت پژوهشی زمین‌ریزکاوان با دارا بودن امکانات آنالیز دقیق آماده است که خدمات آنالیز مولتی المنت دقیق به روش ICP-MS را روی انواع نمونه های زمین شناختی (سنگ، خاک، رسوب و ..)، آب، گیاه و همچنین نمونه های زیستی و پزشکی (نمونه های سرم خون، بافت و ….) را به دانش پژوهان و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ارایه نماید.

مشخصات دستگاه ICP-MS شرکت به صورت زیر است:

Agilent 7500 ICP-MS, equipped with Asx-520 Autosampler (England) has been used for the determination of elements

:Operating conditions

RF power : 1.3 kW
Sampling depth : 6 mm
Plasma gas : 16 l/min
Auxiliary gas : 1.0 l/min
Carrier gas : 1.12 l/min
Nebulizer : Cross flow rate

No products in the cart.