شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

آنالیز عنصری به روش جذب اتمی

آنالیز برخی از عناصر پایه و گرانبها به روش جذب اتمی (Atomic Absorption) به شرح زیر امکان پذیر است:

1- آنالیز طلا (Au) تا حد 0.005 ppm به دو صورت آماده سازی با فایر اسی (Fire Assay) و انحلال اسیدی (Acid Digestion)
 
2- آنالیز نقره (Ag) تا حد 0.1 ppm با استفاده از انحلال اسیدی توسط محلول Aqua Regia و استخراج توسط محلول دی ایزو بوتیل کتون (DIBK)
 
3- آنالیز جیوه (Hg) تا حد 0.5 ppm به روش انحلال اسیدی و استخراج توسط مواد آلی
 
4- عیارسنجی مس (Cu)، سرب (Pb) و روی (Zn) تا حد 0.1%
 

No products in the cart.