شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

زمین شناسی صحرایی

شرکت زمین ریزکاوان با بهره گیری از کارشناسان صحرایی باتجربه آماده ارائه خدمات در زمینه تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های مختلف بویژه جهت اکتشافات معدنی می باشد. همچنین کارشناسان این شرکت آماده ارائه خدمات در زمینه پی جویی برای مواد معدنی و ارزیابی اقتصادی اندیس ها و کانسارهای معدنی فلزی و غیرفلزی در مناطق مختلف ایران می باشند.

خلاصه ای از خدمات تهیه نقشه های زمین شناسی مطابق جدول زیر است:

چک لیست جمع آوری داده های صحرایی

با توجه به اهمیت و اولویت مشاهدات صحرایی و جمع آوری دقیق و سازماندهی شده داده های صحرایی به عنوان مبنایی برای مطالعات آزمایشگاهی، شرکت زمین ریزکاوان با درک این مسئله اقدام به تهیه یک سری فرم های جمع آوری داده های صحرایی برای انواع سنگ های آذرین، رسوبی، دگرگونی و کانسنگ های فلزی نموده است:

• چک لیست صحرایی سنگهای آذرین

• چک لیست صحرایی سنگهای رسوبی

• چک لیست صحرایی سنگهای دگرگونی

• چک لیست صحرایی کانسنگهای فلزی

No products in the cart.