شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

سوابق و فعالیت ها


نام : مهدی
نام خانوادگي : شادان
تاريخ تولد : 14/01/1359
سمت : کارشناس مطالعات میکروسکپی
تخصص اصلی : رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

سوابق تحصيلي:
-کارشناسي: زمين شناسي، مهر ماه 1378 الي خرداد 1383، دانشگاه باهنر کرمان
-کارشناسي ارشد: سنگ شناسی رسوبی، مهرماه 1384 تا خرداد 87 دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

سوابق اجرايي:
– مطالعه برخاستگاه و شرایط آب و هوایی ماسه سنگ های سازند خان در بلوک کلمرد سال 1389
– طرح پژوهشی خاستگاه ماسه سنگ های سازند آب حاجی در بلوک طبس سال 1390

مقاله علمی و پژوهشی :
-مهدی شادان، محبوبه حسینی، محیط رسوبی سازند خان در بلوک پشت بادام، ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان
– مهدی شادان، محبوبه حسینی، خاستگاه و شرایط آب و هوایی سازند خان در بلوک پشت بادام، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

fa_IRPersian
No products in the cart.