شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

سوابق و فعالیت ها

نام : مرتضی
نام خانوادگي : عین علی
تاريخ تولد : 27/02/1360
سمت : کارشناس مطالعات میکروسکوپی
تخصص اصلی : سیستم های پورفیری

سوابق تحصيلي:
اتمام تحصيلات متوسطه:1378، سمنان، رشته تجربي.
اتمام تحصيلات كارشناسي:1382، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، رشته زمین شناسی.
اتمام تحصيلات كارشناسي ارشد:1385، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، رشته زمین شناسی گرایش زمین شناسی اقتصادی.
شروع به تحصيل دوره دكتري: 1385، تهران،دانشگاه شهيد بهشتي، رشته زمین شناسی گرایش زمین شناسی اقتصادی.
سوابق اجرايي:
– اکتشافات ژئوشیمیایی در برگه 1:20000 کاشمر(کوه سرخ)، کارشناس اکتشاف، 1383، شرکت یاران معدن آرا.
– پی جویی مواد معدنی در مناطق اراک و ساوه، کارشناس اکتشاف، 1383، شرکت کانی کاوان.
– اکتشافات ژئوشیمیایی برگه 1:20000 سراب، 1384، کارشناس اکتشاف، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی.
– اکتشافات نیمه تفضیلی تیتانیوم فنوج (سیستان و بلوچستان)، 1384، کارشناس اکتشاف، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی.
– کنترل آنومالی های ژئوشیمیایی برگه 1:100000 گرگان، 1384، کارشناس اکتشاف، شرکت کان آذین.
– اکتشاف کرومیت و فلزات پایه در منطقه الند خوی، 1384، شرکت اسپیر.
– پی جویی مواد معدنی (فلزات پایه) در شهرستان بیرجند، 1385-1386، کارشناس ارشد، شرکت پی یاب.
– تهیه نقشه زمین شناسی- دگرسانی 1:1000 اسکارن سونگون، 1391، شرکت مشاوره¬ای تهران پادیر.
– مشاور ارشد در زمینه سیستم های مس پورفیری، شرکت مهندسی مشاور پارس اولنگ، 1386-1391
– عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان از سال 1386.
سوابق پژوهشي:
مقاله ISI:
– A comparative copper isotope study of porphyry copper deposits in Iran, Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, Vol. 10, 2010, pp. 413-418.
مقاله علمی و پژوهشی :
– ریزطیف نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیالات کانه ساز در سیستم مس پورفیری باغ خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه-دختر، جنوب ایران، فصلنامه علوم زمین.

مقالات در سمینارها :
– کانی شناسی، پتروگرافی و منشاء اسکارن میوه رود، آذربایجان شرقی؛ سیزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران، 1384
– بررسی ارتباط بین توده نفوذی و اسکارن در خاروانا، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران؛ بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، 1384
– منشاء گوگرد در اسکارنها و دایکهای کانه دار میوه رود، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران؛ بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، 1384
– ژئوشیمی و روابط پاراژنتیکی در اسکارن میوه رود، آذربایجان شرقی؛ دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1385
– زمین شناسی و پترولوژی توده های نفوذی در محدوده کانسار مس پورفیری کرور، استان کرمان؛ بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، 1389
– ترکیب بیوتیت در توده های بارور و نابارور همراه با سیستم های مس پورفیری، جنوب کمربند ارومیه- دختر؛ بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، 1389.
-Porphyry-skarn relations; example from Kharvana, NW Iran; Montreal, Canada, 2006.
– Chemical Composition Of Biotites From The Chahfiruzeh And Sara Porphyry Systems, Southeastern Iran: Discrimination Of Economic And Noneconomic Porphyry Systems, GAC-MAC, Canada, Ottawa, 2011.
– Fluid inclusions and evolution of ore fluids in the Baghkhoshk porphyry copper system, Urumieh- Dokhtar magmatic belt, Iran, European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI), 2011.
– Laser Raman microspectroscopy of the fluid inclusions from the Darrehzar porphyry copper deposit, Kerman, Iran, European Current Research on Fluid Inclusions (ECROFI-XXI), 2011.

fa_IRPersian
No products in the cart.