شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

اسد عبدی


نام : اسد
نام خانوادگي : عبدی
تاريخ تولد : 09/04/1362
سمت : مدیرعامل
تخصص اصلی : مطالعه سنگهای دولومیتی، رخساره های کربناتی،
نهشته های رادیولاریت دار
آدرس الكترونيكي : asadabdi656@gmail.com
تلفن تماس : 09183308706

سوابق تحصيلي:
-کارشناسي: زمين شناسي، مهر ماه 1380 الي خرداد 1384، دانشگاه تربیت معلم تهران از مهر 80 تا خرداد 84
-کارشناسي ارشد: رسوب شناسی و سنگ رسوبی، مهرماه 1384 تا اردیبهشت 87 دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
-مقطع دکتری: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، ورودی مهر 1388 دانشگاه فردوسی مشهد.
سوابق اجرايي:
– مطالعات جامع رادیولاریت های ایران- طرح سازمان زمین شناسی ایران- همکاری با علیرضا کریمی باوندپور (در حال انجام).
– همکاري در پروژه سکانس استراتيگرافي رسوبات ائوسن در بخشي از زاگرس و زون سنندج – سيرجان، پروژه پژوهشي و تحقيقاتي با همکاري مديريت پژوهشي و فن آوري شرکت ملي نفت ايران و دانشگاه شهيد بهشتي، طرح ملي، مصوب رياست جمهوري- شماره قرارداد 88001-81- سال 1388.
– همکاري در مطالعات زمين‌شناسي جهت اکتشاف استحصال يد از آب هاي زير زميني در استان گلستان- کارفرما شرکت تهران پادير-مدير پروژه : شرکت تتيس پي (دکتر خليلي رضايي)-سال 1385.
– همکاري در پروژه مطالعات زمين شناسي خط لوله عسلويه – ايرانشهر-کارفرما: شرکت کوبان کاو-مدير پروژه: شرکت تتيس پي (خليل رضايي)- سال 1385.مقاله علمی و پژوهشی :
-اسد عبدی و محمد حسین آدابی. پتروگرافی انواع دولومیت¬ها، بررسی دیاژنز، مرز احتمالی سازند شهبازان- آسماری و تفکیک رخساره ها بر اساس ویژگی¬های ژئوشیمیایی دولوميکرایت¬ها، شواهد پتروگرافی و روشهای آماری در برش دارابی. مجله پژوهشی علوم دانشگاه اصفهان. جلد 25, شماره 1 – ( بهار و تابستان 1388 )
-اسد عبدي، اسدالله محبوبي. بررسي توالي پاراژنتيكي نهشته هاي كربناته با مثالی از سازند شهبازان در لرستان داخلی. مجله زمين شناسي ايران ( درحال چاپ).
-اسد عبدی، محمد حسین محمودی قرائی، محسن کریمی، علیرضا کریمی باوند پور، محمد محجل. آنالیز ايکنو رخساره های رسوبي درکمپلکس راديولاريتي كرمانشاه به منظور بررسي محيط رسوبي. فصل نامه علوم زمین- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران (در حال داوری نهایی).

مقالات در سمینارها :
– ژئوشیمی و تعیین مینرالوژی اولیه سازند شهبازان در منطقه خرم آباد (ارائه در بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین سال 86، سازمان زمین شناسی کشور)
– تعیین منشا دولومیت ها در منطقه خرم آباد (گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، مشهد، سال 86)
– پالئواکولوژی و ارتباط بین رودیست¬ها و مرجان¬های سازند تاربور در برش سطحی خانه¬نهر (شمال شرقی جهرم)، (گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملي نفت ايران-اهواز، 1387).
– اسد عبدی. بررسی توالی پاراژنتیکی در نمودهای دیاژنزی کربناتی با استفاده از ابزارهای CL و SEM و EDX : با مثالی از سازند شهبازان در جنوب غرب ایران (لرستان). چهاردهمین گردهمایی انجمن زمین شناسی ایران و بیست و هشتمین گزدهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه، تابستان 89.

-A. ABDI, M.H. ADABI, H. HOOSHMAND, M. MIRSHAHANI & G. ABDI.THE SURVEY PARAGENETIC SEQUENCE OF DOLOMITES, DOLOMITE AND CALCITE CEMENTS, 27 th IAS MEETING OF SEDIMENTOLOGY,ALGHERO, ITALY20 th -23 th September 2009.- A. ABDI, M.H. ADABI & G. ABDI. THE STUDY OF PALEOENVIRONMENT OF SHAHBAZAN FORMATION AND RELATIONSHIP BETWEEN MICROFACIES AND MINOR ELEMENT GEOCHEMICAL, 27 th IAS MEETING OF SEDIMENTOLOGY,ALGHERO, ITALY20 th -23 th September 2009.

مهارت هاي آزمايشگاهي :
– آماده سازي مقاطع براي مطالعات کاتدولومنيسانس و تعبير و تفسير تصاوير کاتدولومينسانس از سنگهاي کربناتي.
– آماده سازي مقاطع براي مطالعات ميکروپروپ و تعبير و تفسير تصاوير و داده هاي حاصل از ميکروپروپ از سنگهاي کربناتي.
– آماده سازي نمونه هاي رسي جهت مطالعات XRD.
– آماده سازي نمونه هاي کربناتي، شيلي و چرتي به منظور استخراج فسيل راديولاريا
– آماده سازي نمونه هاي کربناته و مارني به منظور استخراج فسيل فرامينيفرا
– آماده سازي نمونه به منظور مطالعات SEM.

fa_IRPersian
No products in the cart.