شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

سوابق و فعالیت ها


نام : فريدون
نام خانوادگی: بيگلري
سمت : مشاور علمی باستان شناسی
زمینه های همکاری : باستان شناسی پیش از تاریخ
تخصصی اصلی : پارینه سنگی (Paleolithic) ایران
تحصیلات : دانش آموخته دکتری پارینه سنگی از دانشگاه بوردو 1 فرانسه
آدرس الكترونيكي : fbiglari@gmail.com

پیشینه حرفه ای :
فریدون بیگلری مسئول بخش پارینه سنگی موزه ملي ايران است. تخصص وی باستان شناسی دوره های پارینه سنگی قدیم و میانی ایران است و در این زمینه بررسی ها و کاوشهایی در نقاط مختلف کشور انجام داده که از میان این کاوشها می توان به کاوش در غار مرتاریک (بیستون، کرمانشاه)، کاوش در غار یافته (لرستان)، کاوش در غار های قلعه بزی (اصفهان) و اخیرا نیز کاوش در غار دربند (گیلان) اشاره کرد. وی در سال 1387 اولین موزه اختصاصی پارینه سنگی کشور را با همکاری سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه در این شهر راه اندازی کرد. در حال حاضر وی سردبیری مجله بین المللی باستان شناسی ایران را به عهده دارد.

فعالیت ها و همکاری های بین المللی :
بیگلری تاکنون سرپرستي سه هيئت باستان شناسي مشترك ايراني- فرانسوي، ايراني- بلژيكي و ایرانی-ژاپنی را به عهده داشته كه كاوشها و بررسی هایی را در کرمانشاه، لرستان و فارس به انجام رسانده است. وی در سال 1385 با همكاري دو باستان شناس فرانسوي و بلژيكي نخستين گردهمايي تخصصی باستان شناسي پارينه سنگي ايران را در كنگره بين المللي پيش از تاريخ جهان در كشور پرتقال برگزار كرد كه سخنراناني از مراكز و سازمانهاي پژوهشي ايران، المان، بلژيك، ايالت متحده و چند كشور ديگر در آن نتايج جديد ترين پژوهشهاي خود را در اين زمينه ارايه كردند که نتایج آن در یک مجلد در تابستان سال 1388 در بریتانیا منتشر شد. علاوه بر اين تاكنون نزدیک به سی مقاله در نشريات تخصصی بين المللي (المان، انگليس، امريكا، فرانسه، جمهوري چك، ژاپن و مکزیک،) منتشر کرده و سخنرانی هایی نیز درباره باستان شناسی پارینه سنگی ایران در کشورهای ایرلند، ایالات متحده، فرانسه، ژاپن، سویس و پرتقال و همچنین در داخل کشور ارایه کرده است.

شماری از مقالات منتشرشده در نشریات بین المللی :

Biglari, F., V. Jahani 2011,
The Pleistocene Human Settlement in Gilan, Southwest Caspian Sea: Recent Research, Eurasian Prehistory 8 (1-2): 3-28.

Djamali, M., F. Biglari, K. Abdi, V. Andrieu-Ponel, J-L. de Beaulieu, M. Mashkour and Ph. Ponel 2011,
Pollen analysis of coprolites from a late Pleistocene-Holocene cave deposit (Wezmeh Cave, west Iran): insights into the late Pleistocene and late Holocene vegetation and flora of the central Zagros Mountains, Journal of Archaeological Sceince, doi:10.1016/j.jas.2011.08.001 pdf

Jaubert, J., F. Biglari, R, Crassard, M. Mashkour, W. Rendu et S. Shidrang 2010,
Paléolithique moyen récent de la grotte de Qaleh Bozi 2 (Esfahan, Iran): premiers résultats de la campagne 2008, Iranian Archaeology, Vol.1, No.1, pp. 21-31, Tehran

Biglari F, M. Javeri, M. Mashkour, Y. Yazdi, S. Shidrang, M. Tengberg, and K. Taheri and J. Darvish 2009,
Test excavations at the Middle Paleolithic sites of Qaleh Bozi, Southwest of Central Iran, A preliminary report, In: M. Otte, F. Biglari, and J. Jaubert (eds), Iran Palaeolithic. pp. 29-38, Proceedings of the XV World Congress UISPP, Lisbonne, Vol. 28, BAR International Series 1968.

Jaubert. J. F. Biglari, J. Bordes, L. Bruxelles, V. Mourre, S. Shidrang, R. Naderi, M. Maskour, B. Maureille, J-B. Mallye, Y. Quinif, W. Randu and V. Laroulandie 2009,
The Middle Paleolithic occupation of Mar Tarik, a new Zagros Mousterian site, In: M. Otte, F. Biglari, and J. Jaubert (eds), Iran Palaeolithic. pp. 7-27, Proceedings of the XV World Congress UISPP, Lisbonne, Vol. 28, BAR International Series 1968.

Mashkour, M., H. Monchot, E. Trinkaus, J-L. Reyss, F. Biglari, S. Bailon, S. Heydari, K. Abdi 2008,
Carnivores and their prey in the Wezmeh Cave (Kermanshah, Iran): A Late refuge in the Zagros, International Journal of Osteoarchaeology

Trinkaus E, F. Biglari, M. Mashkour, H. Monchot, J-L. Reyss, H. Rougier, S. Heydari, K. Abdi. 2008,
Late Pleistocene Human Remains from Wezmeh Cave, western Iran. American Journal of physical Anthropology.135(4):371-80

Biglari, F. 2007,
The Lower and Middle Paleolithic Occupations of Iran: A Brief Review, In Iran, Fragments from Paradise, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico City pp.31-39, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico City

Biglari, F. 2007,
Approvisionnement et utilisation des matières premières au Paléolithique moyen dans la plaine de Kermanshah (Iran) : le cas de la Grotte Do-Ashkaft, M. H. Moncel, A. Moigne, M. Arzarello, C. Peretto (eds),Aires ‘approvisionnement en matières premières et aires d’approvisionnement en ressources alimentaires Approche intégrée des comportements, Workshop 23, XV Congrès UISPP, Lisbonne, Vol. 5, BAR International Series 1725

Biglari, F. 2007,
Introduction, in A. Tsuneki and M. Nishida (eds), Stone tools from Arsanjan area, Fars province, Iran, pp.2-4, Tsukoba University.

Biglari F, Jahani, V.; Mashkour, M.; Argant, A.; Shidrang, S.; and Taheri, K. 2007,
Darband Cave: New Evidence for Lower Paleolithic occupation at Western Alborz Range, Gilan. Iranian Journal of Archaeology and History 41:30-37. (In Persian, with an English abstract(

Otte, M., F. Biglari, D. Flas, S. Shidrang, N. Zwyns, M. Mashkour, R. Naderi, A. Mohaseb N. Hashemi, J. Darvish, & V. Radu 2007,
The Aurignacian in the Zagros region: new research at Yafteh Cave, Lorestan, Iran, Antiquity 81:82-96

Biglari, F. and ُS.Shidrang 2006,
The Lower Paleolithic Occupation of Iran, Near Eastern Archaeology 69(3–4): 160-168

Trinkaus, E and F. Biglari 2006,
Middle Paleolithic Human Remains from Bisitun Cave, Iran, Paleorient: 32.2: 105-1

Hashemi, N., J. Darvish, M. Mashkour, F. Biglari 2006,
Rodents and Lagomorphs remains from late Pleistocene and early Holocene Caves and Rochshelter sites in the Zagros region, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Vol. 2, No. 1: 25-33

Jaubert, J.,F. Biglari, J-G. Bordes, L. Bruxelles, V. Mourre, S. Shidrang, R. Naderi and S. Alipour 2006 New Research on Paleolithic of Iran: Preliminary Report of 2004,
Iranian-French Joint Mission, Archaeological Reports 4, pp. 17-26, Iranian Center for Archaeological Research, Tehran. (In English, with a Persian abstract

Otte, M, and F. Biglari 2004,
Temoins aurignacian dans le Zagros, Iran, Anthropologie 42/3: 243-247

Biglari, F, S. Heydari, and S. Shidrang 2004,
Ganj Par: The first evidence for Lower Paleolithic occupation in the Southern Caspian Basin, Iran, Antiquity:Vol 78, No 302, Project Gallery

Biglari, F, S. Heydari, and S. Shidrang 2004,
The Lower Paleolithic site of Ganj Par in the Gilan Province, Iran, a preliminary report. In T. Ohtsu, J. Nokandeh, and K. Yamauchi (eds), Preliminary Peport of the Iran-Japan Joint Archaeological Expedition to Gilan, Third Season, 2002, Pp. 76-84, ICHTO, Tehran, and MECC, Tokyo.

Biglari, F. 2004,
The Preliminary Observations on Middle Paleolithic Raw Material Procurement and Usage in the Kermanshah Plain, the Case of Do-Ashkaft Cave. In T. Stollner, R. Slotta, and A. Vatandoust (eds), Persian Antiques Splendor, mining crafts and archeology in ancient Iran, vol. I, Pp. 130-138, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bochum

Roustaei, K, F.Biglari, S.Heydari and H.Vahdati 2002,
Recent Research on the Palealithic of Lurestan, West Central Iran. Antiquity 76:19-20

Biglari, F., and S. Heydari 2001,
Do-Ashkaft: A Recently Discovered Mousterian Cave Site in the Kermanshah Plain, Iran. Antiquity 75: 487-488.

Biglari, F., and G. Nokandeh and S. Heydari 2000,
A Recent find of a Possible Lower Paleolithic Assemblage from the Foothills of the Zagros Mountains.Antiquity 74: 749-750

Biglari, F., and K. Abdi 1999,
Paleolithic Artifacts from Cham-e Souran, the Islamabad Plain, Central Western Zagros Mountains, Iran.Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan 31: 1-8

صفحات شخصی در وب:
http://iran-pal-publication.blogfa.com/
https://sites.google.com/site/fbiglari/

fa_IRPersian
No products in the cart.