شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

سوابق و فعالیت ها


نام : مهدی
نام خانوادگي : رازیانی
تاريخ تولد : 1360
سمت : کارشناس مطالعات فسیل شناسی
تخصص اصلی : ریز دیرینه شناسی پلانکتون

سوابق تحصيلي:
• تحصیلات عالی
پذیرش در مرکز تربیت معلم شهید مقصودی همدان در سال 1379
پذیرش در رشته ی زمین شناسی دانشگاه اصفهان در سال1382
دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه اصفهان
اتمام دوره تحصیلی در تیر 1386 با معدل 15/03
• تحصیلات تکمیلی
ورود به رشته چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1386
پایان دوره کارشناسی ارشد در سال 1390 به عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه شهید بهشتی تهران با معدل 18/06
ارایه پایان نامه بیوستراتیگرافی و لیتوستراتیگرافی سازندهای سورگاه و ایلام در تاقدیس کوه شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) و مقایسه آن با برش نمونه ” با نمرۀ 30/19 و درجۀ عالي؛
ورود به دورة دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390

سوابق اجرايي:
مطالعه و نمونه برداری سازند گورپی در میدان گازی تنگ بیجار در جنوب غرب ایلام – 1387
مطالعه و نمونه برداری سازند سروک در میدان گازی تنگ بیجار در جنوب غرب ایلام – 1387
مطالعه و نمونه برداری سازند گورپی در میدان گازی تنگ بیجار در جنوب غرب ایلام – 1387
مطالعه و نمونه برداری سازند سورگاه در میدان گازی تنگ بیجار در جنوب غرب ایلام – 1387
مطالعه و نمونه برداری سازند ایلام در میدان گازی تنگ بیجار در جنوب غرب ایلام – 1387
مطالعات صحرایی افیولیت های کرمانشاه در شرکت قدس نیرو – 1387
مطالعات صحرایی رادیولاریت های کرمانشاه در شرکت قدس نیرو – 1387

عضویت در مجامع:
عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه
عضو انجمن دیرینه شناسی ایران
عضو مدرسین زمین شناسی دانشگاه فرهنگیان سنندج، پردیس شهید مدرس سنندج
عضو مدرسین گروه ژئومورفولوژی دانشگاه پیام نور کردستان، واحد کامیاران

سوابق تدریس
تدریس دروس عملیات زمین شناسی ایران، دیرینه شناسی(1)،(2) در پیام نور همدان واحد اسد آباد
تدریس دروس چینه و فسیل شناسی و آزمایشگاه، مبانی زمین شناسی، سنگ شناسی و آزمایشگاه در دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج
تدریس دروس مبانی زمین شناسی و کارهای میدانی و آزمایشگاهی در پیام نور کردستان واحد کامیاران

مقاله علمی پژوهشی و کنفرانسی:

• طرح پژوهشی
طرح پژوهشی در شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران بر روی سازندهای سروک، سورگاه، ایلام و گورپی در میدان گازی تنگ بیجار (جنوب ایلام)

• مقالات ارایه شده
عنوان: زیست چینه نگاری سازند ایلام در تاقدیس شاه نخجیر(جنوب غرب ایلام)
سال ارایه: 1388
محل ارایه: چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران( شیراز)
عنوان: زیست چینه نگاری سازند سورگاه در تاقدیس شاه نخجیر(جنوب غرب ایلام)
سال ارایه: 1389
محل ارایه: چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران( ارومیه)
عنوان: زیست چینه نگاری سازند سورگاه بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونی در جنوب غرب ایلام و مقایسه آن با تاقدیس کمستان(خوزستان) و تاقدیس آنه(فارس)
سال ارایه: 1391
محل ارایه: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران( شیراز)
عنوان: زیست چینه نگاری سازند سورگاه در برش تاقدیس کوه شاه نخجیر بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه
سال ارایه: 1391
محل ارایه: فصل نامه علوم زمین سازمان زمین شناسی و امور معدنی کشور
عنوان: زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس کوه شاه نخجیر بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونی و مقایسه آن با برش نمونه
سال ارایه: 1392
محل ارایه: مجله رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد

مهارت ها و توانمندی ها:
– اسید شویی، شستشو و مطالعه تفصیلی فرامینیفرهای پلانکتونی در آزمایشگاه
– مطالعه مقاطع نازک میکروفاسیس در تفسیر آن ها در آزمایشگاه
– مطالعه و شناسایی میکروفسیل ها و تعیین سن در آزمایشگاه
– جدا سازی رسوبات آواری بر اساس مقیاس فی و تهیه و تفسیر نمودارهای هیستوگرام، تراکمی، و ……..

No products in the cart.