شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

کاوش های ژئوفیزیک

گروه کاوش های ژئوفیزیک شرکت زمین ریزکاوان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در زمینه اکتشافات معدنی، پروژ های عمرانی و آبرسانی و همچنین کاوش های باستان شناسی اعلام می دارد. ریزخدمات کاوش های ژئوفیزیکی این شرکت مطابق ذیل می باشد:

• لرزه نگاری
• مغناطیس سنجی
• گرانی سنجی
• ژئورادار(GPR)
• مقاومت الکتریکی(RS) و پتانسیل القایی(IP)

No products in the cart.