شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

اکتشاف کانسارهای پنهان

با بهره‌گیری از انواع روش‌های اکتشاف غیرمستقیم و پارامترهای غیرآلی و آلی، بویژه نانوفناروی آلی SGH، ما می‌توانیم رخدادهای کانه‌زایی مدفون در زیر زمین را برایتان نمایان کنیم....
Read More

آنالیز نقطه‌ای به روش EPMA

با بهره‌گیری از دستگاه ریزکاو الکترونی می توان ترکیب شیمیایی فازهای جامد یا کانی‌ها را به صورت نقطه‌ای و کمی (quantitative) اندازه‌گیری نمود و فرمول تجربی آنها را محاسبه نمود....
Read More

آنالیز نقطه‌ای به روش LA-ICPMS

با بهره‌گیری از سامانه کندوسوز لیزری 193 نانومتر ساخت شرکت Teledyne Photon Machines که به دستگاه Agilent 7700x ICP-MS وصل شده است، این آرایش قادر است عناصر کمیاب را در انواع کانی‌ها در مقاطع صیقلی 1 اینجی و مقاطع نازک-صیقلی استاندارد به صورت کمی اندازه‌گیری نماید....
Read More

آنالیزهای پیشرفته کانی‌شناسی و درجه آزادی

با بهره‌گیری از دستگاه‌های MLA و QEMSCAN که انواع پیشرفته‌ای از دستگاه‌های FESEM می‌باشند، امکان تهیه نقشه کانی‌شناسی و جزئیات درگیری کانی‌ها با یکدیگر یا کانه‌ها (Ore minerals) با کانی‌های باطله (Gangue minerals) یا همراه در نمونه‌های سنگ و کانسنگ یکپارچه و خردایش‌یافته امکان‌پذیر است....
Read More

سن‌سنجی U-Th-Pb به روش لیزر ابلیشن (Laser Ablation)

با بهره‌گیری از سیستم عکسبرداری Hitachi 3400N SEM همراه با دستگاه سیستم‌های لیزری Analyte G2 که متصل به دستگاه‌های Nu Plasma multicollector ICP-MS یا Thermo Element2 single-collector است، سن‌سنجی اورانیوم-توریوم-سرب به روش نقطه‌ای انجام می‌شود....
Read More

کاوش‌های ژئوفیزیکی

با بهره‌گیری از انواع روش‌های ژئوفیزیکی، بویژه مغناطیس‌سنجی و IP-RS ما می‌توانیم توده‌های آذرین، ساختارهای تکتونیکی و رخدادهای کانه‌زایی را در ژرفای زمین شناسایی کنیم....
Read More
fa_IRPersian
No products in the cart.